Zinkendschip in Plasticsoep


Zinkendschip in Plasticsoep (Sinking ship in Plastic soup)

zinkendschip in plasticsoep

Following Jheronimous Boschs ' work I gave myself an assignment; 
look for the essence of Boschs' work in his own time, 
take this feeling to ours and translate the ancient language in todays'. 
The essence of Bosch work for me is about the struggle between good and evil. 
In his time this struggle took place in the landscape of faith, the church and superstition. 
Fear of hell and its demons versus angels and all the good things in heaven. 
Hieronymus must have felt that fight in himself; How to be creative in a world full of beliefs? 
I have replaced the fear and religion by contemporary climate change.

XS8A1063 

The struggle of humanity between good and evil is still the same. 
The church bell has become a distress signal. 
We as modern people know that struggle day in day out. 
In a world of commerce , we are aware of the consequences for our planet . 
Yet we buy every day plastic in the supermarket. Plastic for the plastic soup .

XS8A1033
XS8A0981

XS8A0979

XS8A1059

Dutch: Naar aanleiding van Jheronimous Boschs’ werk heb ik mezelf een opdracht gegeven; 
zoek de essentie van Bosch in zijn eigen tijd, 
neem dit gevoel mee naar de onze en vertaal de oude taal in het hedendaagse. 
De essentie van Bosch werk gaat voor mij over de strijd tussen goed en kwaad. 
In zijn tijd speelde deze strijd zich af in het landschap van het geloof, de kerk en het bijgeloof. 
Angst voor de hel en haar demonen en het goede in engelen en de hemel. 
Jheronimus moet die strijd ook in zichzelf gevoeld hebben; Hoe creatief te zijn in een wereld vol geloofsregels? 
Ik heb het geloof van toen vervangen door klimaatverandering als het hedendaagse. 
De strijd van de mensheid tussen goed en kwaad is hetzelfde gebleven. 
De kerkbel is een noodsignaal geworden. 
Ook wij als moderne mensen kennen die strijd dag in dag uit. 
In een wereld van commercie zijn wij ons bewust van de gevolgen voor onze planeet. 
Toch kopen wij elke dag weer plastic in de supermarkt. Plastic voor de plasticsoep.

Special thanks to: 
Stichting Jheronimus Bosch 500, 
Organisation of Bosch Parade 2015 
performers Job Reeser and Bertus
Zinkend schip in Plastic Soep